กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอนุวัฒน์ ชาญอาวุธ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชำนิ หนูสมจิตย์
ครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน