กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอนุวัฒน์ ชาญอาวุธ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชำนิ หนูสมจิตย์
ครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน