ติดต่อเรา
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
22 หมู่ที่ 1   ตำบลปากแพรก  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
เบอร์โทรศัพท์ 0654185599 เบอร์โทรสาร -


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน