ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2562

16 กรฎาคม 2562
 
รร.อินทร์ธานีวิทยาคมร่วมกับ อบต.ปากแพรก
 
(ความสามัคคีองค์กร บวร) วันเดียว 4 วัด วัดบางพระ วัดปากแพรก วัดบางด้วน วัดหอยกกัน)
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2562,22:16   อ่าน 548 ครั้ง