รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
22 หมู่ที่ 1   ตำบลปากแพรก  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
เบอร์โทรศัพท์ 0910539726


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :