ภาพกิจกรรม
“พิธีไหว้ครู”ประจำปีการศึกษา 2565
9 มิถุนายน 2565 “พิธีไหว้ครู”ประจำปีการศึกษา 2565
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทย ที่ศิษย์ให้ความ
เคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์  ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ...
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565,13:30   อ่าน 1044 ครั้ง