ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง 1/2565
24 พฤษภาคม 2565 ภาคเช้าประชุมผู้ปกครองทำความเข้าใจ  ต้อนรับลูกนักเรียน
ทุกคนกลับสู่ห้องเรียน "ปลอดภัย-คุณภาพ" สร้างความสุขในสิ่งที่ชอบ  สร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนด้วย Active Learning  ให้ความสำคัญคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,12:57   อ่าน 490 ครั้ง