ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม เปิดเรียนOn-Site 17 พ.ค. 65
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม เปิดเรียนOn-Site 17 พ.ค. 65 ปฏิบัติตามนโยบาย 
6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้ม ป้องกัน
 การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยนักเรียนสร้างความเชื่อมั่นผู้ปกครอง
 
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,11:59   อ่าน 499 ครั้ง