ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มิ.ย. 64 ถึง 28 มิ.ย. 64 ด่วน! เลื่อนการเปิดเรียน
“ด่วน! เลื่อนการเปิดเรียน จากกำหนดการเดิม วันที่ 14 มิ.ย.64 ให้ขยายเวลาดูสถานการณ์ไปอีก 14 วัน จนถึงวันที่ 28 มิ.ย.64 ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
16 ก.ค. 62 ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2562
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2562

16 กรฎาคม 2562

รร.อินทร์ธานีวิทยาคมร่วมกับ อบต.ปากแพรก

(ความสามัคคีองค์กร บวร) วันเดียว 4 วัด วัดบางพระ วัดปากแพรก วัดบางด้วน วัดหอยกกัน)
ชุดขาว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคใศึกษา ฯ
10 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 กีฬาปากแพรกเกมส์
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม / ชุดพละ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา